Priority volebního programu pro Plzeň

Demokracie – zapojení občanů do rozhodování:

 1. Prosazovat poměrné zastoupení v orgánech města
 2. Prosazovat přijetí institutu obecního referenda

Bezpečnost:

 1. Bezpečnost, klid a pořádek na území města

Boj proti korupci:

 1. Zprůhlednění a dvojstupňová kontrola při vypisování a zadávání veřejných zakázek

Majetek města:

 1. Nesouhlasit s prodejem vlastnických podílů města v důležitých městských společnostech
 2. Zamezit dalšímu prodeji městského majetku

Doprava:

 1. Zlepšení kvality dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti v Plzni

Bydlení:

 1. Podpora vzniku chráněného bydlení a všech druhů sociálních služeb

Kultura:

 1. Podpora výstavby nové divadelní budovy v Plzni

Školství:

 1. Zamezit rušení a spojování základních škol,vytvářet nová místa v mateřských školách a jeslích

Sport:

 1. Podpora sportu pro všechny

Pracovní příležitosti:

 1. Podpora vzniku nových pracovních míst

Zdravotnictví:

 1. Podpora zajištění LSPP a zdravotnické péče obyvatel města ve všech lékařských oborech

Ekologie:

 1. Preference opodstatněných ekologických aktivit a programů
 2. Při splnění všech důležitých ukazatelů pro zdravý život občanů, podporovat výstavbu spalovny komunálního odpadu v Chotíkově

Odpočinek:

 1. Zachování a postupné rozšiřování klidových zón určených k rekreaci obyvatel města

ikona-vpravo-humor ikona-vpravo-videa ikona-vpravo-facebook