Tisková zpráva - V Plzni se dne 12.12.2016 uskutečnilo 5. zasedání Krajského výboru KSČM

Jednalo se o první zasedání Plzeňského krajského výboru KSČM po volbách do zastupitelstva Plzeňského kraje. Jedním ze zásadních témat tak bylo vyhodnocení volební kampaně, výsledků voleb a povolebních vyjednávání. Předsedou klubu krajských zastupitelů za KSČM byl potvrzen František Trhlík. Vyhodnoceny byly také volby do Senátu Parlamentu ČR v daném volebním obvodě Plzeňského kraje.

Protože se současně jednalo o poslední letošní zasedání krajského výboru, na pořadu dne nemohly chybět připravované akce na příští rok a příprava na volby do poslanecké sněmovny. Již nyní probíhají okresní nominační konference, které budou nominovat kandidáty do dolní komory parlamentu, jejichž výstup zastřeší krajská nominační konference 13. března 2017.

Jan Beneš, tiskový mluvčí Plzeňského krajského výboru KSČM

V Plzni se dne 12.9.2016 uskutečnilo 4. zasedání Krajského výboru KSČM

Před říjnovými krajskými a senátními volbami r. 2016 se v Plzni, v domě KSČM, uskutečnilo poslední zasedání pléna KV KSČM.

            

Hlavním tématem byly volby. Proběhla kontrola úkolů k zabezpečení voleb, v diskusi byly vyhodnoceny poznatky a zkušenosti z jednotlivých okresů kraje z dosavadního průběhu předvolební kampaně a byly zpřesněny úkoly do voleb. Zároveň byl schválen vyjednávací tým KSČM pro případná povolební vyjednávání.

Číst dál: V Plzni se dne 12.9.2016 uskutečnilo 4. zasedání Krajského výboru KSČM

Zasedalo plénum Plzeňského KV KSČM

Dne 20.6.2016 se uskutečnilo v Plzni již 3. zasedání pléna Plzeňského KV KSČM. Na programu jednání byly závažné otázky:

Plénum KV KSČM schválilo:

■ Krajský volební program KSČM na léta 2016-2020 (plnou verzi)

■ „Desatero“ hlavních priorit z Krajského volebního programu KSČM na léta 2016-2020 (krácená verze)

■ Konečné složení kandidátky KSČM pro krajské volby v říjnu 2016, pro účel registrace kandidátky pro volby na Krajském úřadu

■ Informaci o stavu příprav KSČM v Plzeňském kraji na krajské volby konané v roce 2016, a upřesnění úkolů pro další etapu příprav na tyto volby.

■ Návrh plánů práce orgánů KV KSČM na II. pololetí roku 2016

■ Výsledky kontroly usnesení, zprávu o práci výkonného výboru KV KSČM od minulého zasedání z 21.3.2016

■ Hodnocení republikové akce setkání KSČM s občany dne 28.5.2016 v Domažlicích

Číst dál: Zasedalo plénum Plzeňského KV KSČM 

TISKOVÁ ZPRÁVA Z 2. ZASEDÁNÍ PLÉNA PLZEŇSKÉHO KV KSČM ZE DNE 21.03.2016

Dne 21.3.2016 se uskutečnilo v budově KSČM v Plzni, od 16:00 hodin, 2. zasedání pléna Krajského výboru KSČM Plzeňského kraje po nedávné krajské konferenci.

Program jednání byl velmi bohatý. Jednání mělo pracovní charakter, u některých bodů byla bohatší a vzrušenější diskuse.

V úvodu zasedání předal předseda Krajského výboru s. Mgr. Miroslav Kavij děkovné listy členům, kteří již nebyli zvoleni do nového Krajského výboru KSČM.

Krajský výbor KSČM dále:

■ Projednal průběžnou informaci o stavu příprav KSČM na krajské a senátní volby 2016 v Plzeňském kraji.

■ Schválil kádrové doplnění Krajského operativního volební štábu o nové členy po krajské konferenci KSČM

■ Schválil zajištění organizace květnových oslav pořadáných KSČM v Plzeňském kraji r. 2016, včetně delegování zástupců KV KSČM na tyto akce. Jedná se o okresní oslavy 1. Máje 2016 a oslavy 71. výročí osvobození ČSR od fašismu.

■ Schválil rámcové hodnocení krajské konference KSČM, která se uskutečnila dne 13.2.2016 v Plzni

Číst dál: TISKOVÁ ZPRÁVA Z 2. ZASEDÁNÍ PLÉNA PLZEŇSKÉHO KV KSČM ZE DNE 21.03.2016

Tisková zpráva z 10. zasedání Pléna KV KSČM ze dne 25.01.2016

Dne 25.1.2016 se uskutečnilo v budově KSČM v Plzni 10. zasedání pléna Krajského výboru KSČM Plzeňského kraje. Bylo to poslední zasedání "krajského výboru" před krajskou konferencí KSČM, která se uskuteční dne 13.2.2016 v Plzni.

Na programu jednání byly tyto body:

■ Účastníci zasedání uctili minutou ticha a povstáním památku zesnulého soudruha PhDr. Miloslava Ransdorfa, CSc. – europoslance za KSČM

■ Byla provedena kontrola plnění úkolů z minulých zasedání pléna KV KSČM Plzeňského kraje

■ Bylo projednáno vyhodnocení příprav, průběhu a výsledků kampaně výročních členských ZO KSČM v Plzeňském kraji na podzim r. 2015. Ve zprávě bylo konstatováno, že přes různou úroveň, výroční členské schůze ZO KSČM přispěly k aktivizaci členské základny a k přeskupení sil ve straně pro volby v roce 2016. Ve 12 ZO KSČM v kraji došlo ke změně předsedy ZO KSČM, což je nízký počet.  

■ Bylo projednáno vyhodnocení příprav, průběhu a výsledků jednání okresních a městské konference KSČM v Plzni, s tím že v kraji došlo ke dvěma změnám ve funkci předsedů okresních výborů KSČM a to v Plzni a v okrese Plzeň – jih. Novým předsedou MěV KSČM v Plzni se stal Ing. RSDr. Karel Kvit. Novou předsedkyní OV KSČM Plzeň-jih se stala Ing. Ladislava Kopalová. Všechny konference splnily své poslání, projednaly hodnocení dosavadní činnosti okresních organizací, byly stanoveny úkoly na další období, byly zvoleny nové okresní orgány a delegáti okresů na krajskou konferenci, na IX. sjezd KSČM a také pořadí kandidátů z okresů na kandidátku KSČM pro krajské volby 2016.

Číst dál: Tisková zpráva z 10. zasedání Pléna KV KSČM ze dne 25.01.2016

Tisková zpráva z 9. zasedání Pléna KV KSČM ze dne 21.12.2015

Dne 21. prosince 2015 se uskutečnilo v budově KSČM v Plzni 9. zasedání pléna KV KSČM Plzeňského kraje.

Na programu jednání byly tyto body:

■ Kontrola úkolů z minulých zasedání pléna KV KSČM Plzeňského kraje

■ Projednání stavu příprav KSČM v Plzeňském kraji na krajské a senátní volby 2016

Informace o průběhu a výsledcích kampaně výročních členských ZO KSČM v Plzeňském kraji na podzim v r. 2015

Informace o průběhu dvou a přípravách dalších pěti okresních konferencí KSČM v Plzeňském kraji

Informace o stavu příprav krajské konference KSČM v Plzni dne 13.2.2016

Schválení plánu práce orgánů KV KSČM na I. pololetí roku 2016

Schválení rozpočtu KV KSČM PK na rok 2016

Číst dál: Tisková zpráva z 9. zasedání Pléna KV KSČM ze dne 21.12.2015

Tisková zpráva z 8. zasedání pléna KV KSČM Plzeňského kraje

Dne 21.9.2015 se od 16:00 hodin v Plzni uskutečnilo 8. zasedání pléna KV KSČM. Na programu jednání byly tyto body:

V kádrových otázkách:

a) byl zvolen s. Ing. RSDr. Karel Kvit místopředsedou KV KSČM pro úsek komunální politiky a zabezpečení voleb

b) byl potvrzen JUDr. František Podlipský do funkce předsedy Krajské rady zastupitelů za KSČM

c) došlo k doplnění člena KV KSČM z okresu P-j za odstoupivšího člena ze zdravotních důvodů

Dále KV KSČM projednal:

1) Průběžnou informaci o stavu příprav KSČM na krajské a senátní volby v r. 2016

2) Informaci o přípravách a dosavadním průběhu výročních členských schůzí ZO KSČM, které probíhají v kraji od 1.9.2015

Číst dál: Tisková zpráva z 8. zasedání pléna KV KSČM Plzeňského kraje

Tisková zpráva ze zasedání Krajského výboru KSČM v Plzni, ze dne 22.9.2014

Dne 22.9.2014 se uskutečnilo v Plzni 4. zasedání pléna KV KSČM Plzeňského kraje.

Na programu jednání byly tyto body:

Stav přípravy voleb od obecních zastupitelstev a do Senátu ve volebních obvodech Plzeň a Tachov – Cheb v říjnu 2014
Organizační zabezpečení závěrečné akce předvolební kampaně KSČM v Plzni, dne 8.10.2014, od 15:00 hodin v Brance, za přítomnosti 1. místopředsedy ÚV KSČM s. Šimůnka
Zpráva o průběžném plnění opatření KV KSČM PK k naplňování závěrů VIII. sjezdu KSČM
Výsledky hospodaření krajské organizace KSČM za I. pololetí 2014
Vyhodnocení dětských letních táborů pořádaných v rámci krajské organizace KSČM
Informace o činnosti krajských zastupitelů za KSČM
Informace o činnosti poslanců Parlamentu ČR za KSČM z našeho kraje
Obsahové a organizační zabezpečení krajské akce k výročí vzniku ČSR, která se bude konat dne 29.10.2014, od 15:00 hodin v budově KSČM v Plzni
Informace o semináři s Oskarem Krejčím na aktuální politické téma vztahy Rusko – USA – Ukrajina, který se uskuteční dne 26.11.2014, od 15:00 hodin v budově KSČM v Plzni
Informace o zasedání a výsledcích jednání Komise žen při ÚV KSČM
Informace o zasedání a výsledcích jednání vnitrostranické komise ÚV KSČM
Příprava na zasedání ÚV KSČM, které se koná v sobotu 27.9.2014 v Praze

    Zdroj: Mediální úsek KV KSČM PK, 23.9.2014, 08:00  

Z jednání mimořádné Krajské konference KSČM, konané 19. 7. 2013

Hlavním bodem programu této mimořádné konference bylo:

Schválení lídra kandidátky a další pořadí kandidátů na kandidátce KSČM pro mimořádné parlamentní volby.

V úvodu vystoupil s krátkým referátem předseda KV KSČM PK s. RSDr. Ladislav Urban.

Ve svém referátu rozebral aktuální politickou situaci a důvody pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Popsal dopady politiky vládnoucí koalice na životní úroveň občanů. Vysvětlil záměr ÚV KSČM v přístupu celé strany k těmto parlamentním volbám.

Číst dál: Z jednání mimořádné Krajské konference KSČM, konané 19. 7. 2013   

Z jednání Výkonného výboru KV KSČM PK dne 19.7.2013

Výkonný výbor projednal:

  1. Zabezpečení přípravy a průběhu výročních členských schůzí ZO KSČM v kraji v termínu od 15.9. do 31.10.2013 s důrazem na kádrové zabezpečení činnosti výborů a funkcí předsedů ZO KSČM při vstupu do předvolebního období
  2. Projednával zabezpečení příprav okresních konferencí KSČM koncem roku 2013 a krajské konference KSČM 2014
  3. Projednával poslední záležitosti ohledně zabezpečení konání mimořádné Krajské konference KSČM, konané dne 19.7.2013 v Plzni

Číst dál: Z jednání Výkonného výboru KV KSČM PK dne 19.7.2013

ikona-vpravo-humor ikona-vpravo-videa ikona-vpravo-facebook