Působnost Krajské organizace KSČM Plzeňského kraje:

Krajská organizace KSČM působí na území Plzeňského kraje. Sdružuje okresní organizace KSČM z okresů Plzeň – město, Plzeň – sever, Plzeň- jih, Domažlice, Klatovy, Rokycany a Tachov. 

Nejvyšším samosprávným orgánem krajské organizace je krajská konference KSČM, která posuzuje především zásadní otázky činnosti strany v rámci kraje, ale i otázky vnitřní politiky strany. Krajská konference se koná zpravidla 1x za dva. 

V mezidobí, mezi konferencemi řídí činnost krajské organizace plénum Krajského výboru /tzv. Krajský výbor/

Výkonný výbor KV KSČM, který se schází každý měsíc zabezpečuje plnění přijatých usnesení pléna Krajského výboru, usnesení VV ÚV a ÚV KSČM a plnění operativních aktuálních úkolů krajské organizace KSČM. 

V čele Krajského výboru stojí předseda krajského výboru KSČM, kterým je v současné době s. Mgr. Miroslav KAVIJ, který zároveň vykonává funkci předsedy okresní organizace KSČM v Klatovech. 

Krajskou organizaci KSČM Plzeňského kraje tvoří k 1.1.2013 celkem 7 okresních a 213 základní organizací.

ikona-vpravo-humor ikona-vpravo-videa ikona-vpravo-facebook